Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Podaj swój email:

Email

Adres e-mail będzie loginem do konta w systemie. Adres nie będzie udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania komunikatów związanych z wnioskiem.

Termin składania wniosków w wersji elektronicznej upływa 31 stycznia. Generator będzie działał do 31 stycznia włącznie. Wersję skróconą wniosku również należy wysłać pocztą do 31 stycznia (decyduje data stempla).